Sanchez Malarstwo

Wpisy blogowe

Malarstwo

Jest to jedna z gałęzi sztuk plastycznych, posługująca się takimi środkami wyrazu jak barwna plama czy linia, umieszonymi na płótnie lub innym podłożu. Twórczość malarska przeważnie podlega zasadom właściwym dla danego okresu, zaś poszukiwania nowych form wyrazu sprawia, że kształtują się nowe nurty i kierunki. Wśród najważniejszych nurtów wymienić można np. impresjonizm, secesję, ekspresjonizm, abstrakcjonizm czy surrealizm.

Sztuki plastyczne

Jedna z podstawowych gałęzi sztuk pięknych, obok literatury czy muzyki. Podstawowymi dziedzinami sztuk plastycznych są formy płaszczyznowe: malarstwo, rysunek, grafika, kaligrafia czy fotografika, a także formy przestrzenne: rzeźba, architektura, scenografia, instalacja, wzornictwo przemysłowe czy lalkarstwo.